top of page

Time is TBD

|

Bäddar och Ängar

KAKAO CEREMONI MED BREATHWORK OCH SOUNDHEALING- BÄDDAR OCH ÄNGAR, ÖSTERLEN , SKÅNE

Kakaoceremoni med breathwork och soundhealing. Kom och drick ceremoniell kakao från Guatemala, andas med en teknik som kallas transformational breathwork och njut av en sound healing. Du hittar mina kakaoceremonier med breathwork i Skåne på Bäddar och Ängar, The Wild Meadow samt i Malmö.

Registration is closed
See other events
KAKAO CEREMONI MED BREATHWORK OCH SOUNDHEALING- BÄDDAR OCH ÄNGAR, ÖSTERLEN , SKÅNE
KAKAO CEREMONI MED BREATHWORK OCH SOUNDHEALING- BÄDDAR OCH ÄNGAR, ÖSTERLEN , SKÅNE

Time & Location

Time is TBD

Bäddar och Ängar, Everöd, GAMLEGÅRD, 273 93 Tomelilla, Sweden

About the Event

Välkommen till en kakaoceremoni med transformativt andningsarbete och soundhealing i Skåne- Österlen, Näsum och Malmö samt i Stockholm.

(Read in english further down and I am always just an email away for questions and bookings: info@ninamedicina.com)

Under 2024 hittar du mig oftast i på mitt healing retreat The Wild Meadow utanför Näsum, Skåne men även på Bäddar och Ängar samt eventuellt på Yoga Kendra i Malmö.

Kommande datum för Kakao ceremoni med Breathwork och soundhealing i The Wild Meadow, Skåne 2024:

19 Maj

21 Juli

Kommande datum för kakao ceremoni med breathwork och soundhealing i resten av Skåne och Sverige 2024:

TBC

Signa upp dig på mitt nyhetsbrev för att vara först med att höra om kommande kakaoceremonier, breathwork, sound healings och retreats.

Vad är en kakaoceremoni?

En kakaoceremoni är en ceremoniell sammankomst där ceremoniell kakao från Guatemala dricks som en hjärtöppnande plantmedicin. Det är en djupt transformerande och läkande upplevelse som kombinerar gamla traditioner, andliga metoder och kakaons magiska egenskaper. 

Vad kommer att hända under en kakao ceremoni?

Jag skapar en varm och trygg plats för din läkningsprocess och vår kakaoceremoni tillsammans inkluderar

☽Introduktion till ceremoniell kakao och transformational breathwork

☽En hjärtöppnande och närande kopp ceremoniell kakao från ett kvinnokollektiv i Guatemala

☽ Intention setting

☽Grundande meditation

☽Shaking eller dans för att öppna upp kroppen

☽Guidat transformativt andningsarbete även kallat Transformational Breathwork

☽Aromaterapi

☽Hands on healing

☽Soundhealing och heart songs

☽Delningscirkel och integration.

Är en kakaoceremoni med breathwork något för dig?

En kakaoceremoni med andningsarbete är för dig om du vill...

☽ Öppna upp ditt hjärta och lyssna till din inre röst, ditt inre vetande

☽ Få klarhet i vad som är viktigt i ditt liv - hitta ditt syfte, ditt WHY

☽ Arbeta med att släppa stress och/eller ångest och lugna ditt nervsystem

☽ Ta dig ur ditt huvud och lugna ner snacket i ditt moneky mind

☽ Få ökad energi

☽ Öka din självkärlek och ditt självvärde

☽ Förbättra din kreativitet

☽ Utforska nya sätt att läka din kropp och ditt sinne

☽ Känna dig mer grundad och i kontakt med din egen kropp

☽ Få kontakt med andra likasinnade själar

☽ Upplev avslappning och total BLISS

Hur lång tid tar en kakaoceremoni?

Min kakaoceremoni varar normalt någonstans mellan 2,5 och 3 timmar. Denna tid möjliggör en fullständig integration av kakaons effekter och ger utrymme för djupt inre arbete, reflektion och delande.

Vad du bör ta med:

☽VATTENFLASKA

Kom med ett öppet sinne så tar vi hand om resten, men det är viktigt att tänka på:

☽ Drick mycket vatten före och efter ceremonin eftersom kakao kan vara uttorkande

☽ Kakao är ett naturligt antidepressivt medel och om du använder SSRI-medicin bör du bara dricka en liten dos kakao eller helt undvika det eftersom det kan ge dig en kraftig migrän.

AVBOKNINGSREGLER

Biljetten återbetalas inte men du kan överföra namnet på biljetten.

Hör av dig ifall du vill boka en privat kakao ceremoni med dina vänner- du kan läsa mer om det här.

Letar du efter en kakao ceremoni med breathwork och sound healing i Stockholm så kan du kika efter kommande datum i min kalender. Jag håller ofta kakao ceremonier med breathwork på Södermalm samt Östermalm.

Är du sugen på en längre och mer djupgående upplevelse så rekommenderar jag att du kikar in i min kalender för mina kommande breathwork retreats, plant medicin retreats, breathwork kurser och utbildningar inom just breathwork, sound healing och örtmedicin.

Svar på era frågor och du kan läsa mer här

Vad är en kakaoceremoni?

En helig sammankomst där vi förenas med kakao, en hjärtöppnande växtmedicin. Vi sätter en tydlig intention, njuter av högkvalitativ ceremoniell kakao från Guatemala och engagerar oss i andningsarbete, rörelse och soundhealing.

Varför ska jag dricka ceremoniell kakao?

Ceremoniell kakao är en kraftfull hjärtöppnare som använts i århundraden i andliga praktiker. Den förstärker samhörighet, kärlek och intuition och ger mental klarhet och känslomässig läkning.

Hur fungerar en kakao ceremoni?

Mina ceremonier börjar med att vi skapar en helig plats, bildar en öppningscirkel och rör på oss. Vi välsignar kakaon och ägnar oss sedan åt hjärtöppnande aktiviteter och delar med oss av våra erfarenheter. Ceremonin avslutas med tacksamhet och sånger.

Fördelar med att delta i min kakaoceremoni?

Upplev känslomässig läkning, andlig kontakt, klarhet, stresslindring, gemenskap, personlig utveckling, glädje och ökad energi.

Skiljer sig ceremoniell kakao från vanlig choklad?

Ja, ceremoniell kakao är ren, minimalt bearbetad och beredd med avsikt, vilket bevarar dess naturliga egenskaper och energier. Den konsumeras i ett rituellt sammanhang, till skillnad från vanlig choklad.

Hälsofaktorer för en kakaoceremoni?

Var uppmärksam på koffeinkänslighet, interaktioner med vissa mediciner (särskilt MAOI) och hälsotillstånd som kardiovaskulära problem.

Vad är Transformational Breathwork?

Transformational Breathwork är en djupgående metod som kombinerar cirkulär, öppen mun andning med mindfulness och avsikt. Den är utformad för djup läkning, känslomässig frigörelse och medvetandeexpansion.

Hur skiljer sig Transformational Breathwork från annan andning?

Till skillnad från andra andningstekniker fokuserar Transformational Breathwork på ett kontinuerligt, anslutet andningsmönster. Det dyker in i känslomässig utforskning och energiska skiftningar.

Fördelar med att utöva Transformational Breathwork?

Fördelarna med Transformational Breathwork är enorma. Det minskar stress, ökar självmedvetenheten, rensar sinnet och frigör fysiska och känslomässiga blockeringar, vilket leder till övergripande hälsa och balans.

Hur påverkar Transformational Breathwork sinnet och kroppen?

Transformational Breathwork erbjuder djup avslappning och aktiverar naturlig läkning. Det hyper-oxygenerar kroppen, lugnar sinnet och släpper fysisk spänning, vilket skapar ett balanserat tillstånd.

Kan Transformational Breathwork hjälpa mot stress och ångest?

Ja, absolut! Transformational Breathwork är ett effektivt verktyg för att hantera stress och ångest. Det aktiverar avslappningsresponsen, främjar känslomässig balans och inre lugn.

............................................................................................................................................................................................................

Welcome to a Cacao ceremony with transformative breathwork and sound healing.

During 2024 you will most often find me at my healing retreat The Wild Meadow outside Näsum, Skåne.

Upcoming dates for Cacao ceremony with Breathwork and soundhealing in The Wild Meadow, Skåne 2024:

May 19

July 21st

Upcoming dates for Cacao ceremony with breathwork and soundhealing at Bäddar och Ängar and Malmö as well as the rest of Skåne and Sweden 2024:

TBC

Sign up for my newsletter to be the first to hear about upcoming Cacao ceremonies, breathwork, sound healings and retreats.

What is a cacao ceremony?

A cacao ceremony is a ceremonial gathering where the highest quality ceremonial cacao from Guatemala is drunk as a heart-opening plant medicine. It is a deeply transformative and heart-healing experience that combines ancient traditions, spiritual practices and the healing properties of cacao. Through energy clearing, intention setting, rituals, embodied movement and transformative breath work, you will connect with yourself and the other participants on a deeper level and The spirit of Cacao will assist in your healing, self-discovery and inner transformation. It is a powerful journey of love, connection and personal development.

Read everything about ceremonial cacao, breathwork and what other people say about past events at: https://www.ninamedicina.com/cacaoceremony

What will happen during a cacao ceremony?

I create a warm and safe space for your healing process and our cacao ceremony together includes

☽Introduction to ceremonial cacao and transformative breathwork

☽A heart-opening and nourishing cup of ceremonial cacao from Guatemala

☽Intention setting

☽Grounding meditation

☽A short embodied movement session such as shaking, dancing and body awakening

☽Guided transformative breathwork also known as Transformational Breathwork.

☽Aromatherapy

☽Hands on healing

☽Sound healing and heart songs

☽Sharing circle and integration.

Is a Cacao ceremony with breathwork for you?

A Cacao ceremony with breathwork is for you if you want to:

☽ Open your heart and listen to your inner voice, your inner knowing.

☽Get clarity on what is important in your life - find your purpose, your WHY?

☽Work on releasing stress and/or anxiety and calming your nervous system.

☽Get out of your head and calm the chatter in your moneky mind

☽Get more energy

☽Increase your self-love and self-worth

☽Improve your creativity

☽Explore new ways to heal your body and mind

☽Feeling more grounded and in touch with your own body

☽Connect with other like-hearted souls

☽ Experience relaxation and total BLISS

How long does a Cacao ceremony take?

My cacao ceremony normally lasts somewhere between 2.5 and 3 hours. This time allows for a full integration of the effects of the cacao and provides space for deep inner work, reflection and sharing.

What to bring:

☽WATER BOTTLE.

Come with an open mind and we will take care of the rest, but it is important to keep in mind:

☽ Drink plenty of water before and after the ceremony as cocoa can be dehydrating.

☽Cacao is a natural antidepressant and if you are on SSRI medication, you should only drink a small dose of Cacao or avoid it altogether as it can give you a severe migraine.

CANCELLATION POLICY

The ticket is non-refundable but you can transfer the name on the ticket.

Get in touch if you want to book a private Cacao ceremony with your friends - you can read more about it here.

If you are looking for a Cacao ceremony with Breathwork and you cant find a date that works for you, you can book a private ceremony with me, for questions and bookings:

Info@ninamedicina.com

What is a Cacao Ceremony? 

A Cacao Ceremony is a sacred ritual where we sip the finest ceremonial cacao from Guatemala, embarking on a journey that opens our hearts and heals our souls. This ceremony is an alchemy of ancient wisdom, spiritual practices, and the transformative power of cacao. Join me in a space where energy clearing, intentional rituals, and transformative breathwork connect you to your deeper self, guiding you through an enriching journey of self-love, discovery, and profound growth.

Experience the Magic of a Cacao Ceremony 

In our shared time, I create a nurturing space for healing. Our ceremony includes an introduction to the sacred cacao and transformative breathwork, a soulful cup of cacao, intention setting, grounding meditations, embodied movements, and a circle of sharing and integration. It's an invitation to connect, heal, and transform.

Is a Cacao Ceremony with Breathwork for You? 

If your heart seeks to awaken, to find clarity, and to embrace calmness; if you long for deeper self-love, creative awakening, and a bond with like-minded souls, this ceremony is your calling. Join me for a journey into relaxation and bliss.

Duration of a Cacao Ceremony 

Spanning 2.5 to 3 hours, our ceremony allows for deep inner work and heartfelt sharing, immersing you fully in the healing embrace of cacao.

Preparing for the Ceremony 

Bring an open heart and a water bottle. Remember to hydrate before and after, especially if you're on SSRI medications. Join me for a journey where every sip opens a new door within.

Cancellation Policy and Booking Information 

Non-refundable tickets, but transferable. Reach out for private ceremonies or check my calendar for upcoming events in Stockholm and beyond.

Why Choose Ceremonial Cacao? 

This heart-opening elixir, used for centuries, enhances connection, intuition, and brings emotional healing. It's a journey into the soul.

The Flow of a Cacao Ceremony 

We start by setting sacred space, forming a circle of unity, moving together, and honoring the cacao. It culminates in a sharing of gratitude and heart songs.

Benefits of My Cacao Ceremony 

Join for emotional healing, spiritual connection, clarity, stress relief, and to foster joy and energy within a supportive community.

Ceremonial Cacao vs. Regular Chocolate 

Our cacao is pure, prepared with sacred intent, offering a depth of experience beyond regular chocolate.

Health Considerations in Cacao Ceremonies 

Mindful of caffeine sensitivity and medication interactions, we create a safe space for everyone's journey.

What is Transformational Breathwork? 

It's a heartful practice of circular, open-mouth breathing, filled with mindfulness and intention, guiding you to profound healing and expanded consciousness.

Unique Essence of Transformational Breathwork 

Different from other techniques, it focuses on a continuous, connected pattern, exploring the depths of emotions and energy.

Embracing the Benefits of Transformational Breathwork 

Reduce stress, gain self-awareness, and release blockages. It's a holistic path to balance in mind, body, and spirit.

Transformational Breathwork's Impact 

Delve into deep relaxation, activating healing, and balancing your mind and body. Feel the transformation within.

Relief from Stress and Anxiety with Breathwork 

Find peace and emotional balance with this powerful tool. Let each breath guide you to serenity.

Breathwork as Active Meditation 

It's a meditation in motion, using breath as a bridge to a tranquil mind, offering a unique path to inner peace.

Preparing for Your Breathwork Session 

Dress comfortably, stay hydrated, and create a sacred space for your journey.

With Love Nina

Share This Event

bottom of page